Garantie

Wij van Montage van der Linde vinden garantie belangrijk: u als opdrachtgever mag nooit voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom hanteren wij de volgende garantieregels:

  • Wij van van der Linde voeren altijd een ingangscontrole uit op het aangeleverde glas. Als wij  geen gebreken constateren direct voorafgaande aan onze montageopdracht, dan gaat onze garantie in.
  • Als wij tijdens de door ons uitgevoerde werkzaamheden glasbreuk veroorzaken en die glasbreuk is minder dan 1% van alle te monteren eenheden met een minimum van twee stuks, dan plaatsen wij gratis opnieuw.
  • Als wij tijdens de door ons uitgevoerde werkzaamheden glasbreuk veroorzaken en die glasbreuk is méér dan 1% van alle te monteren eenheden én méér dan twee stuks, dan vergoeden wij u zelfs het glas!

Met deze unieke garantieregeling heeft u als opdrachtgever altijd vat op uw kosten. Ook díe zekerheid heeft u bij Montage van der Linde.