Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Ze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 28101969.

U kunt onze Algemene Voorwaarden  hier downloaden